PROTOCOL

Jij bepaalt mee de unieke sfeer van het event !


Deelnamevoorwaarden

​Mogen deelnemen aan de Retroronde
(40/80/120km + Paterberg & Koppenberg vintage ride):

 • Retrorenners met een vintage koersfiets.

 • Retrofietsers op gewone vintage fietsen (vóór 1987, maar geen racefiets).

 • Retrorenners op stalen fixed gear fietsen (fixies) en stalen singlespeeds.

 • Bij aanwezigheid van versnellingen, dienen de versnellingshendels op het frame gemonteerd te zijn. Dus géén shifters aan de remhendels. Enkel gewone pedalen of voethaken met riempjes worden toegelaten. Dus géén klikpedalen. Wees steeds in een retro-outfit, of replica-outfit zonder moderne accessoires.


Mogen ook deelnemen aan de RetroRonde 40km

 • Retrofietsers op recente klassieke stalen vintage fietsen (Achielle etc.) in een vintage-outfit.

 • Speciale vehikels: originele solex, derny's, enz.

 
Mogen niét deelnemen aan de RetroRonde

 • Koersfietsen met versnellingen op het stuur en/of met klikpedalen.

 • Mountainbikes of elektrische fietsen.

 • Niet retro-ogende fietsen.

 • Carbon frames of onderdelen.

 • Wel een retrofiets, maar geen retro-ogende outfit.

 
Wie zich inschrijft verklaart bovenstaand reglement gelezen te hebben en het na te leven.


Voor de start wordt iedere deelnemer nagekeken op het naleven van deze regels. Wie zich niet aan bovenstaande regels houdt, kan gevraagd worden zijn rugnummer en controlekaart in te leveren (zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld).
Bij twijfel gelieve een mailtje met foto te sturen naar info@retroronde.be.


Huur een authentieke retrofiets


Wens je deel te nemen maar beschik je niet over een retrofiets? Onze partner Velofinesse helpt je graag verder. 

Voor 25 euro huur je een authentieke retrofiets. Reserveer je exemplaar via  info@velofinesse.be . Opgelet, het aanbod is beperkt.Algemeen reglement Retroronde

 • De Retroronde-rit op zondag 16 juni 2024 is géén wedstrijd. Er wordt géén klassement opgemaakt.

 • Inschrijving geschiedt op vrijwillige basis.

 • Een deelnemer staat officieel ingeschreven als hij/zij het inschrijvingsformulier volledig heeft ingevuld en verstuurd, en als het inschrijfgeld is overgemaakt op het bankrekeningnummer. In het inschrijvingsgeld zit een verzekering voor de deelnemer inbegrepen alsook enkele extra's.

 • De deelnemer verklaart naar eer en geweten dat hij in uitstekende gezondheid verkeert en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid.

 • De deelnemer dient zich te houden aan de verkeersregels.

 • Van iedere deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

 • Nieuw materiaal (tubes, remkabels...) eventueel van toepassing bij reparaties door de technische bijstand is voor rekening van de deelnemer.

 • De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door eigen toedoen, nalatigheid en/of onvoorzichtigheid wordt veroorzaakt.

 • De deelnemers vrijwaren de organisatie, en personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, van alle aansprakelijkheid.

 • De deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie en begeleiding op te volgen wanneer nodig.

 • De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de fietstocht te halen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

 • De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan gebruikt worden voor mailings van de Retroronde of organisator Centrum Ronde van Vlaanderen VZW. Deelnemers die hier schriftelijk of via internet bezwaar tegen maken worden niet in het bestand opgenomen.

 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Retroronde zonder daarvoor vergoeding te claimen.

 • Als de deelnemer zich vóór 1 juni 2024 afmeldt voor de fietstocht krijgt hij zijn eigen betaalde bijdrage terug, na 1 juni kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de eigen bijdrage. Bij ernstige ziekte of familiale omstandigheden beslist de organisatie of de eigen bijdrage teruggegeven wordt of niet. 

 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Retroronde af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

 • De deelnemer verklaart bij deelname aan dit evenement kennis te hebben genomen van dit reglement.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.